Jakość

Quality

Jakość - Polityka Grupy

Grundfos przywiązuje wielką wagę do pojęcia jakości jako integralnej części całej organizacji i uważa, że zapewnienie jakości stanowi decydujący parametr dla dalszego rozwoju Grupy.

Zarządzanie jakością opiera się na filozofii zero wad i jest realizowane na wszystkich etapach od rozwoju produktu poprzez zakup, produkcję i dystrybucję, aż po marketing i serwis.

Wszyscy pracownicy mają prawo i obowiązek wskazać wady, a jakość ma najwyższy priorytet, gdy wykrywane są wady lub ryzyko awarii.

Zarządzanie jakością w procesie rozwoju powinno być ukierunkowane na rozwój solidnych i niezawodnych produktów, które są funkcjonalne dla klientów, i które można wyprodukować bez wad.

Zarządzanie jakością produkcji powinno być ukierunkowane na niewadliwą produkcję w oparciu o wysoką wydajność procesu produkcyjnego oraz pełną odpowiedzialność pracowników za swoją pracę.

Jakość jaką zapewniają dostawcy musi być poddawana weryfikacji i zatwierdzona zanim zostanie podpisana umowa kupna oraz poddawana regularnym przeglądom w celu osiągania nieustannych usprawnień.

Produkty źródłowe i z outsourcingu, jak również usługi muszą spełniać te same wymagania, co produkty własne i procesy Grundfos.

Satysfakcja rynku jak i satysfakcja Grupy z produktów i usług musi być często kontrolowana i udokumentowana, a na wszelkie negatywne wyniki należy natychmiast reagować.

Wszystkie przedstawicielstwa Grupy Grundfos zajmujące się badaniami i rozwojem oraz wszystkie zakłady produkcyjne muszą uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati