Montaż lokalny poza strukturami Grundfos

Local assembly performed by non-Grundfos company

Montaż lokalny poza strukturami Grundfos - Polityka Grupy

Jest to ogólna Polityka Grupy przy produkcji wszystkich komponentów i montażu wszystkich produktów gotowych w firmach własnych Grundfos. Jednakże, jeśli warunki rynkowe tego wymagają, montaż produktów Grundfos może być przekazany w ręce agentów i pośredników po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Grupy.

O ile to możliwe, standardowe produkty muszą być zakupione, zmontowane w fabryce Grundfos, podczas gdy specjalne produkty mogą być montowane lokalnie, aby zapewnić szybką dostawę.

Przed powierzeniem lokalnemu przedstawicielowi lub pośrednikowi montażu produktów Grundfos, należy sprawdzić, czy przedstawiciel lub pośrednik posiada odpowiednie pomieszczenia pozwalające na zadowalające warunki pracy, magazynowanie komponentów itp.

Cały montaż produktów Grundfos musi być przeprowadzony przy użyciu specjalnych narzędzi Grundfos, wyposażenia i urządzeń testujących dostarczanych przez firmę Grundfos na koszt partnera i po uprzednim uzgodnieniu.

Dla potrzeb montażu, Grundfos sporządzi partnerowi niezbędny know-how, rysunki i wykaz dostępnych części. Materiał jest własnością firmy Grundfos i jest używane tylko do powyższego celu. W żadnym przypadku partner nie jest upoważniony do przekazania materiału osobie trzeciej. Jeśli współpraca z Grundfos zostanie przerwana, powyższy materiał powinien zostać zwrócony.

Grundfos udostępni partnerowi swoją fachową wiedzę do przeprowadzenia montażu; partner poniesie związane z tym koszty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wszystkie zmontowane produkty muszą być dokładnie przetestowane zgodnie z instrukcją Grundfos.

Wszystkie umowy na montaż lokalny muszą być zawarte w formie pisemnej i zatwierdzone przez dział prawny Grupy. Takie umowy muszą zawierać warunki finansowe, takie jak zapłata partnera za przekazanie know-how, dokumentację i sprzęt, a także uregulowanie licencji, jeśli taka występuję, w odniesieniu do technologii Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati