Polityka Grupy Grundfos

file

Polityka Grupy znajduje zastosowanie tylko wtedy, kiedy nie jest sprzeczna z przepisami obowiązującymi w krajach, w których lokalnie działa przedstawicielstwo.

Zasady te stosuje się do spółek noszących nazwę Grundfos. W spółkach należących do, Grundfos - ale nienoszących nazwy Grundfos - zarząd może zdecydować o opracowaniu oddzielnej polityki firmy.

Polityka Grupy (www.grundfos.com)