Wartości przedsiębiorstwa

Zmierzamy w określonym kierunku

Chcemy by wszyscy wiedzieli co jest wazne dla nas.

Focus on People

Ludzie
Nasze działania wywierają codziennie wpływ na życie wielu ludzi. Nie tylko 10.000 naszych pracowników na całym świecie - także wiele milionów ludzi, dla których pompy Grundfos dostarczają wodę albo usuwają ścieki.


Zasadniczo Grundfos chce robić interesy z klientami na całym świecie, ponieważ uważamy, że nasze wyroby zaspokają najbardziej podstawowe, zasadnicze potrzeby ludzkości. Jednakże poszanowanie praw człowieka jest ważnym zagadnieniem. Dlatego przy każdej sposobności bedziemy respektować sankcje, jakie społecznośc światowa i Narody Zjednoczone postanowią zastsować przeciw narodom nie przestrzegającym zasad demokracji i praw człowieka.

Bedziemy robić interesy przestrzegając procedur handlowych i zasad etyki.
Naszych własnych pracowników bedziemy starać sie traktować tak, jak byśmy traktowali członków rodziny i dobrych przyjaciół. Nasi pracownicy nie są tylko zasobami, tak jak części maszyn, budynki i kapitał. Nasi pracownicy są ludźmi - istotami ludzkimi - z własnymi ideami, potrzebami, pragnieniami, zmysłem odpowiedzialności, kwalifikacjami, kompetencjami i - czasami - problemami

Dlatego gdy ludzie wystapia z pomysłami, zyczeniami i potrzebami, bedziemy słuchać. Gdy się spotkamy z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i kwalifikacjami, stworzymy możliwości. Gdy odkryjemy problemy, zaofiarujemy pomoc tak daleko, jak tylko miejsce pracy jest w stanie pomóc w rozwiązaniu albo zmniejszeniu problemu.

Global Thinking

Globalne aspiracje
Grundfos jest międzynarodowym koncernem o globalnych aspiracjach. Już teraz koncern posiada urządzenia produkcyjne i sprzedaje pompy w każdym zakątku świata. Mamy już przedsiębiorstwa sprzedaży i obsługi na większosci najważniejszych światowych rynków pomp. I chcemy jeszcze bardziej zaznaczyć naszą obecność na nowych rynkach.

Zorganizowaliśmy sie w ten sposób z dwóch powodów: Po pierwsze, ponieważ na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na pompy wysokiej jakosci - i po drugie, ponieważ potrzeby dotyczace doradztwa i obsługi są inne w różnych krajach. Dlatego właśnie dostosowujemy nasze rozwiazania do klientów, aby zaspokoić miejscowe wymagania. Co więcej, obecność naszych lokalnych oddziałów na całym świecie spowodowana jest tym, że uważamy za niemożliwe kierowanie i zarządzanie światową organizacją z jednego centralnego punktu. Zwracamy uwagę na regionalne mozliwości produkcyjne i miejscowe warunki, ponieważ chcemy okazać szacunek dla wartości, kultury, sposobów robienia interesów i warunków społecznych we wszystkich krajach, w których działamy.

Nie możemy tego dokonać, narzucając duński sposób działania wszystkim naszym przedsiębiortwom w innych krajach - albo ich społecznościom. Możemy tego dokonać jedynie przez dawanie jak największej swobody miejscowym pracownikom. I czynimy to w kazdej sytuacji, respektując, gdziekolwiek działamy, zarówno miedzynarodowe, jak i miejscowe normy, przepisy i prawodawstwo.

file

Otwartość i Wiarygodność
Aby zasłuzyc na uznanie i szacunek, musimy robic wiecęj niż tylko wykonywac rzeczy w sposób właściwy; musimy pokazać że robimy je w sposób właściwy.

Aby ludzie uznali nas za wiarygodne i godne zaufania przedsiębiorstwo, musimy prowadzic aktywną polityke informacyjną i systematycznie mówic zainteresowanym grupom co robimy i co zamierzamy zrobic - i dlaczego.

Musimy być czynnym i odpowiedzialnym uczestnikiem publicznej dyskusji.

Zawsze będziemy starać się postępować zgodnie z zasadą, że nasi pracownicy zawsze mają pierwszeństwo. Nigdy nie pdoamy czegoś do wiadomości na zewnątrz zanim nasi pracownicy nie zostaną w pełni poinformowani. Ponadto będziemy się starać uczciwie informować o warunkach i okolicznościach, zarówno tych dobrych, jak i mniej dobrych.

Powinnismy być otwarci i uczciwi. Ludzie, którzy się z nami kontaktują, powinni odczuwać, że są mile widziani. Oprócz zwykłych tajemnic handlowych nie mamy nic do ukrycia. Przeciwnie, w naszym najlepszym interesie leży, aby świat ogólnie znał nasze działania i nas. Ponadto jestesmy otwarci na dialog i zdanie innych, ponieważ pragniemy dowiedzieć się i zrozumieć, jak świat na nas patrzy - nie wyłaczając, tego, co , według innych ludzi moglibyśmy zrobic lepiej.

Leadership

Być liderem
Koncern Grundfos jest i zawsze bedzie nastawiony na wzrost i stale będziemy dążyc do utzrymania naszej pozycji jednego z przodujących swiatowych producentów pomp do zasilania w wodę oraz do systemów do ogrzewania i usuwania ścieków.

Chcemy osiagnać pozycje lidera na rynku producentów pomp i dążymy do lokalizacji naszych zakładów produkcyjnych na wszystkich największych rynkach lub w ich bezpośrednim pobliżu. Będziemy w dalszym ciągu wytwarzać nasze główne wyroby i komponenty stosując najnowocześniejszą na świecie technologię.

Dlatego stale popieramy badania nowych materiałów i procesów w celu wprowadzenia nowych i innowacyjnych pomp i systemów pompowych, które mogą zaspokajać potrzeby i popyt na skuteczne i bezpieczne energooszczędne systemy - i spełnić oczekiwania naszych klientów. Wazne jest dla nas, aby nasze pompy były łatwe w obsłudze i na tyle wszechstronne, aby można je było wszędzie stosować. Dlatego właśnie inwestujemy, stale zwiększając i tak już szeroki asortyment pomp najwyższej jakości.

Wśród klientów powinno być powszechnie wiadome, że pompy Grundfos są zawsze synonimem jakości i trwałości i że opłaca się inwestować w wyroby Grundfos.

Partnership

Być partnerem
W sprawach dotyczacych pomp i systemów pompowania nasi partnerzy powinni traktowac nas jako solidnego i długotrwałego partnera - a nie wyłącznie jako producenta.

Zadowolenie klienta jest jednym z naszych najbardziej zasadniczych celów i kryteriów powodzenia. Kładziemy wielki nacisk na doradzanie klientom, tak aby otrzymali wyrób, który zaspokaja ich potrzeby - nie mniej i nie wiecej.

Kładziemy wileki nacisk na obsługę, ponieważ bierzemy odpowiedzialność za nasze wyroby - włącznie z odpowiedzialnością za szkolenie naszych klientów oraz za dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami i głównymi partnerami handlowymi.

Oznacza to także, że pomagamy klientom w pozbyciu się pomp po ich wysłużeniu się.

Aby mieć możliwość udzielenia naszym klientom najszybszej pomocy, przywiązujemy wielką wagę do znajdowania się w geograficznej bliskosci naszych klientów. tam gdzie odległości są za duże zawieramy umowy z miejscowymi specjalistami i upewniamy się, że posiadają umiejętności i narzędzia potrzebne do wykonania usług serwisowych na poziomie dorównującym usługom wykonanym przez nas.

Sustainable Development

Trwały rozwój
Trwały rozwój jest kluczowym pojęciem w Grundfos. Nieodzowne jest, aby nasze pompy swiadczyły o naszym szacunku dla środowiska, szczególnie w zakresie zużycia energii i materiałów.

Niezbędne jest także stworzenie i utzrymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, tak abyśmy byli atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i przyszłych wykwalifikowanych pracowników.

Na koniec nieodzowne jest, aby nasze urządzenia produkcyjne były tak zorganizowane, aby wywierały możliwe jak najmniejszy wpływ na nasze otoczenie i środowisko. Ogólnie biorąc chcemy uczynić wszystko co możliwe aby odciąć się od mentalności "kupować i wyrzucać".

Celem nadrzędnym jest aby Planeta Ziemia przekazywana przez nasze pokolenie następnemu była miejscem czyściejszym i bardziej promieniującym energią, niż to które my odziedziczyliśmy.

Responsibility

Być odpowiedzialnym
Grundfos będzie zawsze postępować w sposób odpowiedzialny - zarówno w interesach, jak i w zyciu społecznym.

Rozrost naszego koncernu musi harmonizować ze środowiskiem ponieważ nasze wyroby i ich sprzedaż powinny być nie tylko naszym sukcesem, lecz również dawać korzyść społecznościom, przez które są używane.

Oznacza to, że nasz wzrost powinien być dostosowany do miejscowych społeczności, których częsć stanowimy - a nasze wyroby winny mieć wartość użytkową, , która można udowadniać w miejscach w których je sprzedajemy i instalujemy.

Będziemy badać nowe metody ochrony środowiska - i będziemy używać swoich wpływów, aby zachęcać swoich klientów, dostawców i inne zainteresowane grupy do myślenia o rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska, ponieważ maksymalna korzyśc dla środowiska dopiero wtedy jest osiągnięta, gdy wszystkie zainteresowane strony pracują razem dla tego celu. Jesteśmy przekonani, że jako przedsiębiorstwo mamy społeczną odpowiedzialność zarówno w stosunku do naszych pracowników, jak i do miejscowych społeczności. Nasza społeczna odpowiedzialność przejawia się w konkretnych inicjatywach w poszczególnych przedsiębiorstwach koncernu. Dobrym tego przykładem jest nasza decyzja o tworzeniu specjalnych miejsc pracy dla ;udzi niepełnosprawnych.

W interesach będziemy starać się, aby zarówno klienci, dostawcy, jak i konkurenci uważali nas za rzetelnych i nienagannych.

Na koniec będziemy się koncentrować, na tym, na czym się znamy najlepiej. Oznacza to, że nasz zasadniczy dochód winien być uzyskiwany z naszego podstawowego interesu, mianowicie z projektowania, produkcji i sprzedaży pomp i systemów pompowych.

file

Być niezależnym
Koncern Grundfosa jest przediębiorstwem prywatnym. Głównym akcjonariuszem jest Fundacja Poul Due Jensena. Celem fundacji jest stworzenie i następnie ciągły rozwój Koncernu - na bazie zdrowego fundamentu finansowego - głównie przez reinwestowanie własnego kapitału koncernu z przedsiębiorstw produkujących pompy. W wyniku tego, koncern pozostanie niezależnym przedsiębiorstwem zgodnie z życzeniami jego załozyciela.

Wysoki poziom dochodu jest środkiem do dalszej działalności i rozwoju Koncernu - a nie celem samym w sobie.


    Facebook Twitter LinkedIn