Kodeks Postępowania Dostawcy

Kodeks Postępowania Dostawcy

Kodeks Postępowania Dostawcy

W firmie GRUNDFOS doceniamy odpowiedzialność naszych dostawcach i wymagamy, aby spełniali oni takie same wysokie standardy, jak my. Wierzymy, że komunikacja i dialog to silne narzędzia rozwoju, dlatego zarówno zachęcamy, jak i wspieramy naszych dostawców, jeśli chodzi o wyznaczanie ambicji i odpowiedzialne cele.

Kodeks Postępowania Dostawcy jest zawarty w Ramowej umowie współpracy z Grupą Grundfos, a zatem wszyscy bezpośrednich dostawcy materiałów do GRUNDFOS spełniają oczekiwania i wymagania kodeksu.

GRUNDFOS podpisał Global Compact ONZ, a zatem nasz Kodeks Postępowania Dostawcy oparty jest na niniejszych wymaganiach. Podobnie jak UN Global Compact, nasz Kodeks Postępowania Dostawcy określa minimalne wymogi dopuszczalne dla GRUNDFOS w odniesieniu do kwestii społecznych i etycznych dostawcy, a zatem sama zgodność nie wskazuje na światowy poziom odpowiedzialności społecznej. Zgodność postępowania z Kodeksem Postępowania Dostawcy jest wymogiem dla rozwijania relacji pomiędzy GRUNDFOS, a naszymi dostawcami, a więc jest także fundamentem do osiągnięcia bardziej ambitnych celów.