Budowanie wiarygodnego partnerstwa

truck in warehouse

Budowanie wiarygodnego partnerstwa

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność są niezbędne przy tworzeniu wiarygodnego partnerstwa z dostawcami. Z zasady, Grundfos współpracuje tylko z tymi dostawcami, dla których najwyższym priorytetem jest jakość, środowisko, etyka, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw. Wierzymy, że nasza odpowiedzialność wykracza dalece poza pozyskiwanie produktów i komponentów, ponieważ jesteśmy również odpowiedzialni w stosunku do ludzi i społeczności, od których pozyskujemy. Na tym etapie, jak i pod względem odpowiedzialnego zarządzania dostawcami, główny nacisk kładziemy na naszych dostawców materiałów bezpośrednich, tj. dostawców surowców, komponentów i innych materiałów używanych do bezpośredniej produkcji.

Dlatego oczekujemy, że wszyscy bezpośredni dostawcy Grupy Grundfos będą respektować Kodeks Postępowania(Grundfos Supplier Code of Conduct), który jest oparty na 10 zasadach Global Compact. Niemniej jednak, naszą ambicją jest nie tylko przestrzeganie: Chcemy również być uznani za aktywnego partnera, który tworzy wartość przez inspirowanie swoich dostawców do poprawy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.

Grundfos oczekuje od swoich dostawców, aby sprostali wysokim standardom, a jednocześnie uznaje, że dostawcy są źródłem przewagi konkurencyjnej i kluczem do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych. Grundfos kieruje się zestawem dobrze opisanych procesów zaopatrzeniowych, które wszystkie wspierają strategiczne podejście do zarządzania dostawcami. Odpowiedzialne zarządzanie dostawcami jest osadzone w tych procesach biznesowych, które są zarządzane i obsługiwane przez dział zakupów Grupy. Dział zakupów jest odpowiedzialny za wszystkich dostawców Grupy, podczas gdy miejscowe oddziały są odpowiedzialne za wszystkich lokalnych dostawców. Aczkolwiek dział zakupów Grupy wspiera lokalne procesy, oferując odpowiednie narzędzia.

Kodeks postępowania dostawcy

Kodeks postępowania dostawcy

W firmie GRUNDFOS doceniamy odpowiedzialność naszych dostawcach i wymagamy, aby spełniali oni takie same wysokie standardy, jak my. Wierzymy, że komunikacja i dialog to silne narzędzia rozwoju, dlatego zarówno zachęcamy, jak i wspieramy naszych dostawców, jeśli chodzi o wyznaczanie ambicji i odpowiedzialne cele.

> dowiedz się więcej