ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Do odprowadzania wód powierzchniowych zaleca się stosowanie pomp o przelocie swobodnym minimum?