ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Do jakiego zastosowania służy pompa MQ?