ECADEMY

Do jakiego rodzaju odbiorów instalacja cyrkulacji ciepłej wody NIE dostarcza ciepłej wody?