ECADEMY

Regulacja z kalendarzem poborów wody

Comfort_Task 04_main image_900x425

Regulacja z kalendarzem poborów wody

Pompy Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT sterowane są poprzez kombinację dwóch trybów regulacji; regulację temperaturową uwzględniającą temperatury graniczne Tstart’ i ‘Tstop’ oraz kalendarz poborów wody.

Każdorazowy pobór wody powoduje wzrost temperatury wody w rurze zasilającej, który jest rejestrowany w kalendarzu poborów wody. Ponieważ wzrost tej temperatury może być wywołany również przez pracującą pompę, specjalny algorytm AUTO-ADAPT zapisuje tylko te zmiany temperatury, które spowodowane są przez pobór wody a nie pracę pompy.

Kalendarz poborów zapisuje 14dniową historię poborów wody( uwzględniając w tym weekend) z rozdzielczością 20 minutową. Każdorazowy pobór wody oznaczany jest w kalendarzu jako ‘T’. Jeżeli pompa nie pracuje przez 8 godzin, zostaje automatycznie uruchamiana na 15 minut w celu przepłukania instalacji. Oznaczenie ‘F’ w kalendarzu.


Na podstawie kalendarza AUTOADAPT określa, kiedy nastąpi spodziewany pobór wody. Na 20 minut przed spodziewanym poborem aktywowana jest funkcja regulacji temperaturowej. W pozostałym czasie funkcja ta jest nieaktywna.(zobacz kalendarz poborów wody na stronie 2)

..PDF

Grundfos_COMFORT_Regulacja z kalendarzem poborów wody.pdf (size: 0.2MB)

POBIERZ PLIK