ECADEMY

Szczegółowo o technologii AUTOADAPT

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Adaptacyjny wybór krzywych kontrolnych dla domowych pomp obiegowych

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Streszczenie

Pompy obiegowe z regulacją prędkości do domowych układów ogrzewania są dostępne na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych. Większość pomp obiegowych ma wbudowane krzywe kontrolne, które dostosowują prędkość, a tym samym ciśnienie, do aktualnej prędkości przepływu i zapotrzebowania na ciepło. Pompy obiegowe mają zwykle różne krzywe kontrolne, dostosowując się do zmiennych warunków panujących w systemach grzewczych. Dzięki temu można zwiększyć komfort i zmniejszyć zużycie energii. Aby skorzystać z tej opcji, należy odpowiednio wyregulować krzywą kontrolną pompy obiegowej po jej zainstalowaniu. W większości przypadków nie jest to możliwe, ponieważ nie są dostępne informacje o danym systemie grzewczym. W niniejszym opracowaniu opisano nową metodę sterowania - AUTOADAPT, która automatycznie dostosowuje nastawy pompy obiegowej do systemu grzewczego, w którym jest zainstalowana. Pompy obiegowe z funkcją AUTOADAPT dokonuje pomiaru i analizy charakterystyk systemu grzewczego podczas pracy i odpowiednio reguluje ustawienie krzywej kontrolnej pompy.  Wyniki badań terenowych przeprowadzonych w Niemczech wykazały, że w 75% przypadków funkcja AUTOADAPT wybrała takie ustawienie, że wzrasta poziom komfortu i maleje zużycie energii.

* Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark (e-mail {ckallesoe,nbidstrup}@grundfos.com)

..PDF

Grundfos_AUTOADAPT - Adaptacyjny wybór krzywych kontrolnych dla domowych pomp obiegowych.pdf (size: 0.6MB)

POBIERZ PLIK