ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Co zazwyczaj powoduje brak równowagi hydraulicznej instalacji w domach jednorodzinnych?