ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Czy niewyrównoważona instalacja grzewcza może skutkować nadmiernym zużyciem energii?