Dozujące pompy cyfrowe i systemy dozowania DDA, DDC oraz DDE

Przegląd

Przegląd

Grundfos oferuje szeroki zakres pomp dozujących reprezentujących najnowocześniejszą technologię.

Rozwiązania Digital Dosing (SMART Digital, DME, DDI) wyznaczają nowe standardy dawkowania ciekłych chemikaliów i dokładności. Operator może łatwo zamontować i nastawić pompę tak, aby tłoczyła dokładnie taką ilość cieczy, jaka jest wymagana przez proces, dzięki unikalnej koncepcji sterowania regulującego napędem i przepływem. Ustawienie pompy jest wyświetlane w ml/h, l/h lub gph, a tryb pracy jest łatwo identyfikowany za pomocą ikon.

Typoszereg mechanicznych pomp dozowania hydraulicznego DMH stanowi preferowany wybór do przemysłowych i skompilowanych zadań. Typoszereg DMH to seria niezwykle mocnych i wytrzymałych pomp do zastosowań wymagających dużego zakresu dozowania i zdolności wytwarzania wysokiego ciśnienia.

Zastosowania

Prezentowane pompy dozujące przeznaczone są do dawkowania chemikaliów między innymi w następujących zastosowaniach:

 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Oczyszczanie ścieków
 • Przygotowanie wody chłodzącej
 • Instalacje myjące
 • Uzdatnianie wody technologicznej
 • Przemysł chemiczny

Cechy i zalety

 • Dokładne i proste nastawianie
 • Unikalna technologia
 • Niewielka liczba wariantów pokryje wszystkie potrzeby
 • Pełne sterowanie impulsowe
 • Impulsowe sterowanie dawką
 • Sterowanie dawką wewnętrznym regulatorem czasowym
 • Sterowanie analogowe 0/4-20 mA
 • Kontrola poziomu
 • Moduł komunikacji sieci przemysłowej

Korzyści

 • Dokładne i proste nastawianie
 • Unikalna technologia
 • Mniejsza liczba wariantów pokrywających wszystkie potrzeby
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog: SMART Digital

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Data Booklet)

Typoszereg pomp SMART Digital DDA, DDC i DDE wyposażonych w silnik krokowy z regulacją prędkości to gwarancja perfekcyjnej technologii najwyższej jakości.

Grundfosliterature-3602770.pdf (5 MB)

Katalog: Osprzęt do pomp

Osprzęt do pomp

Grundfos Alldos oferuje pełen zakres dodatkowego wyposażenia, spełniającego wszelkie potrzeby podczas dozowania z zastosowaniem pomp dozujących Grundfos Alldos.

Grundfosliterature-1102948.pdf (6 MB)

Atest PZH

Atest PZH - DDA, DDC, DDE

test higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp DDA, DDC, DDE przeznaczonych do dozowania preparatów chemicznych w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oczyszczania scieków, przemysłu spożywczego i chemicznego

Pobierz PDF

Atest PZH - DDA, DDC, DDE


SMART Digital - Dozowanie i dezynfekcja

Broszura: Modułowość, prostota, ...

W dziedzinie chemii uzdatniania wody, oczyszczania i recyclingu ścieków oraz dezynfekcji w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp, który stawia dziś nowe wyzwania w zakresie dozowania


Systemy i pompy dozujące

Broszura: Systemy i pompy dozujące oraz ...

Folder prezentuje informacje w zakresie pomp dozujących, sterowania, pomiaru oraz systemów dezynfekcji do zastosowań w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie


Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań

Serwis
Montaż

Montaż

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi i warunki pracy, bardzo ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie przez niech specjalizowanych narzędzi serwisowych do ustawienia parametrów pompy, gwarantują to, że klient może być pewny uzyskania najwyższej sprawności i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących przypadkach:

 • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości.
 • Gdy układ pompowy pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku.
 • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy.
 • Gdy pompa nie może być zawodnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej.
 • Tam gdzie ustawienie (nastawy) jest krytyczne dla żywotności produktu firmy Grundfos, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody, protokólarne przekazanie do eksploatacji jest nie tylko zalecane, ale wymagane.
 • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacji do dezynfekcji


Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, której rezultatem będzie protokół zawierający ustawienia pompy.
Prosimy nie wahać się skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu firmy Grundfos do eksploatacji.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, to długa eksploatacja będzie skutkowała w określonych sytuacjach zużyciem niektórych komponentów ich budowy. Jeśli wymagany jest jak najkrótszy czas przestoju w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.
Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy nie wahać się skontaktować z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza i bardziej opłacalna niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie, wtedy formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając użytkownikowi stały przegląd budżetu na utrzymanie i dostęp do znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres serwisu dla swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje Umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

 • Podstawowa
 • Rozszerzona
 • Pełna


Którakolwiek zostanie wybrana, serwis będzie zawsze wykonywany przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%, a w przypadku szeregu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na wszystkie pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie, ponieważ dokładne rozważenie przez nas kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów oznacza, że kontrolujemy realne koszty posiadania naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej, i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp, stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy a nasi specjaliści mogą również doradzać w sprawach dotyczących sprawności, sugerując jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejącej instalacji pompowej

Oczywiście zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe, lecz ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz Nowsze wersje i zamiana.

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Wraz z naszymi lokalnymi, autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis, a pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich cenach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich cenach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz infrastrukturze zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcjonalności w porównaniu do monitoringu opartego na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Za pomocą harmonogramu dyżurów ten nowy system telemetryczny zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Z komputera osobistego w dowolnym miejscu zarządzający systemem może się zalogować i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać codziennie odstępstwa od harmonogramu.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. To może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU27) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, tak aby wybrać najbardziej odpowiednią pompę dla danego zastosowania.

Oprócz tego do dyspozycji jest wszechstronna funkcja wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcja tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.
Możliwe jest wyeksportowanie wszystkich tych dokumentów w najbardziej popularnych formatach plików, jak gif, bmp, txt, dxf, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne

BYĆ odpowiedzialnym, to jeden z kluczowych motywów postępowania w firmie Grundfos. Dlatego jest dla nas ważne, aby nasze pompy były projektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Dlatego oferty serwisowe firmy Grundfos, włączając części zamienne i zestawy do zamiany, są definiowane już w fazie opracowania.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby móc serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.


24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. To sprawi, że będą dostępne dla Ciebie, gdy tylko będą potrzebne.

10-letnia gwarancja

Części zamienne do pomp Grundfos, które zostaną zakupione dzisiaj, będą wciąż dostępne za 10 lat - to jest nasza gwarancja dla Ciebie.
 

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl