Ochrona przeciwpowodziowa (regulacja spływu)

Przegląd

Ograniczenie potencjalnych zniszczeń spowodowanych przez przybrzeżne lub śródlądowe zalanie wymaga systemu pomp, które nie zawiodą w najważniejszym momencie. Stawka jest bardzo duża - począwszy od ochrony ludności, upraw oraz żywego inwentarza, poprzez późniejsze zapobieganie skażeniu i uszkodzeniu infrastruktury, do potencjalnego zagrożenia głodem.

Zapewnienie możliwości kontrolowania wylewów wymaga dokładnego planowania. Zastosowanie symulacji z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) w fazie projektowej pozwala zastosować najrozsądniejsze rozwiązanie wykorzystujące pompy firmy Grundfos, które mogą sprostać wysokim wymaganiom przenoszenia ogromnych ilości wód powierzchniowych lub burzowych przy małej wysokości podnoszenia, w celu ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej lub podobnych zastosowań. Zakres pomp osiowych i diagonalnych firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych przepływach i może być instalowany suchy lub mokry.

Zbiorniki burzowe
Zbiorniki burzowe są skutecznym sposobem redukcji szczytowego przepływu i wyrównywania natężenia przepływu wody deszczowej spływającej do kanalizacji. Strategicznie umiejscowione zbiorniki burzowe oznaczają lepsze wykorzystanie istniejącej kanalizacji, pozwalające na inteligentne zarządzanie przepływem wód burzowych i, w ostatecznym rozrachunku, oszczędności na inwestycjach w infrastrukturę. Zbiorniki burzowe mogą być budowane w niemalże każdym rozmiarze i kształcie. Wlot i wylot mogą być zarządzane przez grawitację, system pomp lub przez ich kompinację, w zależności od warunków hydraulicznych systemu.

Grundfos oferuje typoszereg rozwiązań pompowych i sterowniczych, jak również mieszadeł i urządzeń czyszczących, które łącznie zapewniają niezawodne, automatyczne działanie zbiornika wód burzowych. Po zmniejszeniu się obciążenia hydraulicznego i odzyskaniu przepustowości, można ponownie uruchomić przepływ ścieków z pełną wydajnością.

Grundfos posiada pompy, które mogą sobie poradzić z tak trudnymi wymaganiami. Typoszeregi pomp SE/SL, S i KPL/KWM firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Typoszereg akcesoriów firmy Grundfos z czujnikami poziomu pozwala sterować układem pomp tak, aby dostosować ich pracę do możliwych wahań zapotrzebowania. To zapewnia optymalne dostarczanie wód odpadowych do i ze zbiornika burzowego.

Pompy DW firmy Grundfos są solidnymi, przenośnymi i zatapialnymi pompami z pionowym króćcem tłocznym, zaprojektowane do radzenia sobie z odwadnianiem miejsc budowy, wykopów, drenażem budynków oraz podobnymi zastosowaniami, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pompowanie wody surowej lub/i pod wysokim ciśnieniem.

Skuteczne mieszanie i czyszczenie zbiorników wyrównawczych jest kluczowe dla zminimalizowania kosztów eksploatacji i uniknięcia problemów z przykrymi zapachami. Typoszereg hydroeżektorów RainJet firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie do tego celu, i charakteryzuje się mocną budową oraz prostym serwisem i konserwacją. Hydroeżektory RainJet mogą pracować samodzielnie lub z mocnym i trwałym mieszadłem szybkoobrotowym AMD.

Sterowanie i monitorowanie
Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Firma Grundfos dostarcza układy rozruchowe pomp i zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), sterowniki dedykowane (Dedicated Controls) do łatwego sterowania funkcjonalnościami pompy, oraz oparty na internecie system zdalnego zarządzania (Grundfos Remote Management) z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Systemy monitoringu i kontroli firmy Grundfos zawierają w sobie interfejsy komunikacyjne plug-and-play (podłącz i używaj), które są kompatybilne z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji, poprzez gospodarkę częściami zamiennymi, do zapewnienia optymalnej pracy.

Projektowanie zbiorników wód burzowych

Projektowanie zbiorników wód burzowychimage dropshadow

Podręcznik firmy Grundfos "Projektowanie zbiorników wód burzowych – zalecenia i rozmieszczenie" obejmuje każdy aspekt projektowania, począwszy od wymiarowania, a kończąc na montażu. Ponadto pokazuje, w jaki sposób takie środki zapewniają w ostatecznym rozrachunku oszczędności na inwestycjach.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Nasze duże pompy będą przemieszczały ogromne strumienie wody przy małej wysokości podnoszenia - co jest bardzo przydatne dla ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej, i podobnych zastosowań.

Rozpocznij przegląd interaktywny.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Projektowanie zbiorników wód burzowych

Projektowanie zbiorników wód burzowychimage dropshadow

Podręcznik firmy Grundfos "Projektowanie zbiorników wód burzowych – zalecenia i rozmieszczenie" obejmuje każdy aspekt projektowania, począwszy od wymiarowania, a kończąc na montażu. Ponadto pokazuje, w jaki sposób takie środki zapewniają w ostatecznym rozrachunku oszczędności na inwestycjach.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Nasze duże pompy będą przemieszczały ogromne strumienie wody przy małej wysokości podnoszenia - co jest bardzo przydatne dla ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej, i podobnych zastosowań.

Rozpocznij przegląd interaktywny.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Projektowanie zbiorników wód burzowych

Projektowanie zbiorników wód burzowychimage dropshadow

Podręcznik firmy Grundfos "Projektowanie zbiorników wód burzowych – zalecenia i rozmieszczenie" obejmuje każdy aspekt projektowania, począwszy od wymiarowania, a kończąc na montażu. Ponadto pokazuje, w jaki sposób takie środki zapewniają w ostatecznym rozrachunku oszczędności na inwestycjach.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Nasze duże pompy będą przemieszczały ogromne strumienie wody przy małej wysokości podnoszenia - co jest bardzo przydatne dla ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej, i podobnych zastosowań.

Rozpocznij przegląd interaktywny.


Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email