Zaangażowanie interesariuszy

man and woman standing on a staircase

Wpływanie na globalny plan działania

Grundfos chce wziąć na siebie odpowiedzialność i zostać aktywnym uczestnikiem w globalnej debacie na temat zrównoważonego rozwoju. Naszą ambicją jest wykorzystywać nasze doświadczenie i autorytet, by nauczać społeczeństwo, motywować polityków i wpływać na globalny program medialny. Podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej energii i wydajności wody wiąże się z korzyścią zarówno dla środowiska jak i naszego biznesu, tworząc wspólną wartość.

Partnerstwo i sieć współpracy

Grundfos zna sposób jak wpływać na światowy program, jest to zaangażowanie w partnerstwo, połączenie sił z innymi firmami i organizacjami, aby przyłączyć się do globalnej debaty na temat zrównoważonego rozwoju oraz znaleźć nowe sposoby walki ze zmianami klimatycznymi. Grundfos jest członkiem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD - Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) i w celu wzmocnienia swojego wpływu i zwiększenia własnych korzyści, zidentyfikowaliśmy najbardziej odpowiednie obszary, grupy robocze i inicjatywy, których może się podjąć w ramach WBCSD.

Poprzez nasze członkowstwo w Kopenhaskiej Radzi Klimatycznej (Copenhagen Climate Council) oraz w Konfederacji Przemysłu DuńskiegoThe Confederation of Danish Industry, pływamy również na życie polityczne doprowadzając do szczytu COP15 – Konferencji Klimatycznej ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Kopenhadze w grudniu 2009 roku. Ponadto, Grundfos przewodniczy Duńskiej Radzie Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Danish Council for Sustainable Business Development), która ma wielki wpływ na duńskie strategie zrównoważonego rozwoju. Zobowiązując się do ONZ Global Compact, Grundfos jest również członkiem Global Compact Network Nordic (Global Compact Nordic Network).

Aby skupić się na prawach człowieka, Grundfos został członkiem Danish Business Network for Human Rights. Jest to międzynarodowa sieć biznesu skupiająca ludzi z globalnych organizacji którzy pracują strategicznie i / lub operacyjnie nad kwestiami praw człowieka w swoich firmach lub dostawców.

Jednakże, Grundfos szuka wpływów nie tylko na poziomie Grupy. Poprzez udział w krajowych i lokalnych forach, konferencjach i programach publicznych promujących przyjazne dla środowiska rozwiązania, wiele spółek Grundfos angażuje się w debatę publiczną na temat zrównoważonego rozwoju.

Łączenie się z klientami

Wierzymy, że nasi klienci poszukują czegoś więcej niż pompy, które są rozwiązaniem w kwestii pompowania. Oni poszukują rozwiązań kompletnych i przyjaznych dla użytkownika, aby rozwiązać problemy odnoszące się do wody; rozwiązania, które mogą uczynić ich życie łatwiejszym i optymalizować użytkowanie.

Aby wesprzeć swoją misję doprowadzenia do wysokiej wydajności produktów i koncepcji na globalnym rynku, polityka Grundfos odwołuje się do świadomości ekologicznej i świadomości energetycznej stanowiących decydujące parametry w działaniach marketingowych. Dlatego też wykorzystujemy każdą szansę by wejść w dialog z naszymi klientami i użytkownikami końcowymi.

W przyszłości, napędzani potrzebami użytkowników i wartościami klienta, będziemy w dalszym ciągu rozwijać nasze możliwości  dostarczania innowacyjnych i opłacalnych produkty i koncepcji biznesowych.

Odpowiedzialne zarządzanie dostawcami

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność są niezbędne przy tworzeniu wiarygodnego partnerstwa z dostawcami. Z zasady, Grundfos współpracuje tylko z dostawcami, których najwyższym priorytetem jest jakość, środowisko, etyka, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw. Wierzymy, że nasza odpowiedzialność wykracza dalece poza pozyskiwanie produktów i komponentów, ponieważ jesteśmy również odpowiedzialni w stosunku do ludzi i społeczności, od których pozyskujemy.

Czytaj więcej o naszych relacjach z dostawcami