Wartości dla Grundfos i wartości dla społeczności

Tworzenie wspólnej wartości w całym łańcuchu wartości

Purchase icon

Zakupy

Odpowiedzialne zarządzanie dostawcami jest kluczowym obszarem w Grundfos. Chcemy poprawić standardy dostawcy oraz zapewnić, by nasi dostawcy przestrzegali Kodeksu Postępowania Dostawców Grundfos, ONZ Global Compact i międzynarodowych norm poprzez stworzenie wiarygodnych relacji. Nasze działania przyczyniają się do wzrostu lokalnych standardów i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej dbałości o utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku pompowym.

Process icon

Działalność

Grundfos jest reprezentowany przez spółki całym świecie. Naszą odpowiedzialność okazujemy poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko, dzięki temu redukujemy koszty i chronimy środowisko by długoterminowo osiągnąć solidną podstawę sukcesu w biznesie. Ponadto, nasza obecność powinna przynosić korzyści społeczności, w których działamy poprzez nasze zaangażowanie z intersariuszami i zrzeszeniami. To jest nasza społeczna licencja na działalność.

People icon

Ludzie

Potrzebujemy innowacyjnego, pełnego entuzjazmu i wykwalifikowanego personelu w celu zabezpieczenia naszego sukcesu w dłuższej perspektywie - aby zapewnić naszą obecną i przyszłą działalność. Wierzymy, że można to osiągnąć poprzez stworzenie wspaniałego miejsca pracy oraz zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Jako firma globalna, tworzymy miejsca pracy na całym świecie, a tym samym przyczyniamy się do poprawy kompetencji w społecznościach, w których jesteśmy obecni.

Product icon

Produkty

Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu do zrównoważonych rozwiązań produktowych, zapewniamy światu  trwałe, wysokiej jakości rozwiązania, które zmniejszają wpływ społeczeństwa na środowisko i jednocześnie tworząc przewagę konkurencyjną dla Grundfos. Ponadto, skupimy się na tworzeniu odpowiedzialnych relacji z klientami i oferowaniu profesjonalnej obsługi i doradztwa.