Zrównoważone budownictwo

file

Grundfos skupia się na ekologicznych budynkach

Chcemy, aby budynki Grundfos wspierały nasze wartości i markę. Dlatego, w centrum uwagi musi być równowaga związana z postawieniem i utrzymaniem budynków Grundfos. Jednocześnie mamy nadzieję, że może to zainspirować naszych klientów i pracowników do trwałych rozwiązań.

Dla Grundfos zrównoważony rozwój to sposób, w jaki nasze budynki, w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie ramach, muszą uwzględniać zużycie zasobów, efektywność energetyczną, klimat wewnątrz pomieszczeń i warunki socjalne w możliwie najlepszym zakresie.

Będąc firmą globalną, przy planowaniu nowych budynków, jak i przy renowacji już istniejących konstrukcji, Grundfos musi sprostać wymogom LEED1 (LEED Green Building Rating System, USGBC), poziom Gold lub odpowiadający jemu, zgodnie z lokalnym standardem. Gdy jest taka potrzeba, uzyskujemy certyfikaty dla budynków. Jeśli przynosi to korzyść dla środowiska lub rynku, to lokalnie przechodzimy na wyższy poziom ambicji, np. LEED, poziom Platinum.

Warunki lokalne i wymagania zawsze będą odgrywały istotną rolę. Jeśli ocenimy, że technologia budowy i rozwiązania techniczne z innych obszarów geograficznych mogą przynieść długotrwałą korzyści dla środowiska naturalnego, to stosujemy je.

Gdy nabywamy firmę czy grunty, ważne jest dla nas, aby zawsze przeprowadzić ocenę środowiskową i transportu. Nasza Grupa Środowisko i Group Properties zajmują się monitorowaniem rozwoju na danym terenie, jak również rozwijają własną politykę.

Group Properties ponosi odpowiedzialność za politykę skutecznej realizacji przy projektowaniu nowych budynków i renowacji istniejących konstrukcji.

 


    Facebook Twitter LinkedIn