Raporty

Cyfry, liczby i fakty

Nasze produkty i rozwiązania pracują na całym świecie. Każdego roku zbieramy historie, wypowiedzi i wyniki od klientów, partnerów oraz z innymi zainteresowanymi stronami gdzie nasze pompy mają znaczenie dla społeczeństwa i środowiska.

 

Grundfos annual reports

Roczne sprawozdania

Grundfos sustainability reports

Raporty zrównoważonego rozwoju

Grundfos raporty
Pompy Grundfos i rozwiązania zostały wybrane do Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati