Zarządzanie ryzykiem

Risk management

Zarządzanie ryzykiem - Polityka Grupy

Poprzez zarządzania ryzykiem, Grundfos będzie chronić pracowników, jak również działania i wartości firmy. Analizy podstawowych zagrożeń muszą być przeprowadzane w sposób ciągły w celu zapewnienia, że konsekwencje sytuacji powstałych w wyniku uszkodzenia lub działań prowadzących do odpowiedzialności nie będą znaczące dla Grundfos. Tylko ubezpieczenie pokrywające podstawowe ryzyko zostanie wykupione.

Grundfos przykłada dużą wagę do zapobiegania stratom. W ramach różnych obszarów odpowiedzialności, będziemy rozważać zmianę czy też zwiększenie środków zapobiegających stracie, aby zapobiec występowaniu zdarzeń ubezpieczeniowych.

Zarządzanie ryzykiem i współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi musi zmierzać do stworzenia polityki Grupy, przy optymalnych warunkach ubezpieczenia i korzystnych składkach.

To zadanie musi być zarządzane centralnie i jak najszerzej koordynowane przez własną firmę ubezpieczeniową Grupy, Grundfos Insurance Management.

Istotne zdarzenia ubezpieczeniowe muszą być zgłaszane bezzwłocznie do Zarządu Grupy. Wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe muszą być rejestrowane i zgłaszane do Managera ds. Ryzyka Grupy, w celu podjęcia niezbędnych środków zapobiegających stracie lub aktualizacji ubezpieczenia.


    Facebook Twitter LinkedIn