Badania i rozwój

Research and development

Badania i rozwój - Polityka Grupy

Opracowanie nowych produktów musi być planowane na podstawie długoterminowej oceny potrzeb klienta, analiz finansowych i celów rozwoju Grupy.

Wszystkie projekty badawcze i rozwojowe muszą być odpowiednio zarządzane. Ważnymi parametrami są: funkcja produktu, koszt wytworzenia, harmonogramy i budżet.

Centrum Rozwoju Biznesu Grundfos jest odpowiedzialne za tworzenie i rozbudowę gotowości technologicznej w priorytetowych obszarach. Funkcja badań i rozwoju będzie wykorzystywać najnowszą, dostępną wiedzę.

W zasadzie, badania i rozwój produktów odbywają się centralnie. Kiedy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami i po zatwierdzeniu przez Zarząd Grupy, można utworzyć w poszczególnych spółkach niewielkie działy badań i rozwoju.

Funkcja badań i rozwoju będzie koncentrować swoje wysiłki na rozwoju produktów, zgodnie z koncepcją biznesową Grupy.

W odniesieniu do funkcji, jakości i ceny, produkty muszą przyczyniać się do zapewnienia Grupie pozycji lidera ustanawiającego trendy w zakresie swoich produktów.

Istniejące produkty muszą być poddawane ciągłej analizie w celu poprawy działania, jakości i efektywności kosztowej.

Ostatecznie, jeśli chodzi o rozwój i usprawnianie produktu Grundfos będzie dążyć do opracowania najbardziej energooszczędnych i opłacalnych produktów. Zawsze należy rozważyć integrację układów elektronicznych.

Rozwój produktu powinien odbywać się według wspólnego procesu projektowego dla zintegrowanego rozwoju produktu i zwyczajnie realizowane przez zespoły interdyscyplinarne pod kierunkiem jednego kierownika projektu.

Oddzielenie rozwoju technologii od rozwoju produktów gwarantuje krótki czas rozwoju i stałe harmonogramy. Nowe produkty są zawsze opracowywane na podstawie znanej technologii.

Jeśli to możliwe, produkty należy projektować uwzględniając możliwość ponownego wykorzystania lub recyklingu. Musi istnieć możliwość usuwania w sposób bezpieczny zarówno produktu jak i opakowania.

Projektowanie produktu jest ważnym elementem w marce Grundfos. Projektowanie produktu będzie dalej prowadzone i doskonalone poprzez wspólną politykę projektowania.

Ważne jest, aby know-how firmy Grundfos w zakresie rozwoju produktu i procesów produkcyjnych nie było udostępniane osobom nieupoważnionym.

Grupa będzie przede wszystkim rozwijać swój własny cel - zbudowane maszyny i urządzenia, podczas gdy standardowe urządzenia produkcyjne należy zakupić. Projekt powyższych urządzeń należy skoordynować z funkcją badań i rozwoju.

Funkcja rozwoju zmierza do uzyskania wysokiego poziomu wartości dodanej. Projekt i budowa produktu muszą przyczyniać się do niskich kosztów całkowitych, w tym niskich kosztów eksploatacji. Stal nierdzewna jest cechą charakterystyczną Grundfos i powinna być używana, jako materiał inżynierski wszędzie tam, gdzie zastosowanie jej jest uzasadnione względami technicznymi i finansowymi.


    Facebook Twitter LinkedIn