Zakupy

Purchasing

Zakupy - Polityka Grupy

Wszystkie zakupy są dokonywane w oparciu o rzetelne praktyki handlowe. Należą do nich długookresowe wymogi, jakość, bezpieczeństwo dostaw, aspekty ekologiczne, cena jak również warunki płatności i dostawy. Negocjując z dostawcami, dział zakupów Grupy działa w sposób stanowczy i zdeterminowany - ale fair.

Naczelną zasadą jest dokonywanie zakupów w oparciu o wymogi produkcji i czasy dostaw, jakie muszą być najlepsze z możliwych do osiągnięcia dla produkcji. Główni dostawcy będą stale informowani o długoterminowych wymaganiach.

Najbardziej korzystne zakupy dla Grupy można osiągnąć w oparciu o Grupę. Zakupy te są dokonywane zgodnie z umową współpracy i umową ramową, jak również na podstawie jasno sformułowanych specyfikacji.

W zasadniczej mierze, Grupa będzie współpracować z dostawcami, dla których wysoka jakość, środowisko, etyka, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw mają wysoki priorytet. Ponadto dostawcy powinni być w dobrej kondycji finansowej i wielkości pozwalającej na zabezpieczenie Grundfos w przypadku braku dostaw lub spadku jakości.

W celu osiągnięcia ścisłej współpracy i wysokiego bezpieczeństwa dostaw, Grupa będzie dążyć do zakupu dużych ilości od każdego dostawcy.

Ze względów strategicznych może być konieczne geograficzne rozmieszczanie zakupów; z tego samego powodu w każdym momencie należy kłaść nacisk na zakupy z krajów o niskich kosztach.

Przy współpracy z fabrykami Grundfos, Grupa będzie stale oceniać możliwości outsourcingu.

Funkcja zakupów Grupy zapewnia koordynację i przeprowadzenie transportu w sposób ekonomiczny i jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

W celu osiągnięcia wzajemnych korzyści, należy podjąć współpracę z kluczowymi dostawcami. Taka współpraca wymaga zobowiązania do wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz redukcji kosztów zakupu.

Jeśli to możliwe, zakupów należy dokonywać bezpośrednio od producentów.

Przy pozostałych równych warunkach, Klienci Grundfos otrzymują preferencyjną pozycję jako dostawcy

Przepływ informacji pomiędzy dostawcami, a Grundfos musi być zautomatyzowany poprzez wykorzystanie najwyższej klasy technologii informatycznych.

Przy warunkach płatności należy zawsze brać pod uwagę aktywny parametr, a zakupy muszą być dostosowane do polityki zagranicznej wymiany Grupy.


    Facebook Twitter LinkedIn