Patenty

Patents

Patenty - Polityka Grupy

Polityka Grundfos dotycząca patentów musi przyczyniać się do rozwoju technicznego grupy, a poprzez ochronę wynalazków zapewnić optymalne wykorzystanie technologii Grupy i know-how.

Grundfos będzie mieć przede wszystkim na celu ochronę wynalazków, procedur i metod produkcyjnych.

Decyzja o ochronie wynalazku musi być podjęta na podstawie oceny nowości, pomysłowości i ryzyka publikacji. Ocena ta musi być dokonana przez kierownika działu technicznego lub innego wysokiej rangi menedżera technicznego wraz z koordynatorem patentów.

Patenty powinny być wykupywane głównie na firmę Grundfos, w innym przypadku, jeśli w imieniu pozostałych spółek Grupy, to po uprzednim zatwierdzeniu przez Development Management Group (dział zarządzania rozwojem Grupy).

Patenty konkurencji i zgłoszenia patentowe muszą być ściśle monitorowane. Odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych segmentach / dyrektorach funkcyjnych.

W miarę możliwości należy zgłosić zastrzeżenia, aby uniknąć kwestii patentów konkurencyjnych, które ograniczają techniczną i handlową swobodę działania Grundfos.

W związku z uiszczaniem rocznych opłat patentowych, należy oszacować istniejące patenty i wnioski patentowe w celu podjęcia decyzji o utrzymaniu ich ważności.

Oceny i decyzje dotyczące patentów, utrzymanie patentów, jak również zastrzeżenia do patentów konkurencji i zgłoszeń patentowych muszą być dokonywane przez kierownika technicznego segmentu lub innego odpowiedniego, wysokiej rangi menedżera technicznego w porozumieniu z koordynatorem patentów.

Przed złożeniem wniosku o patent należy przeprowadzić badanie nowości. Tylko w sprawach pilnych dopuszcza się odstępstwo od tego wymogu.

Umowy dotyczące patentów i innych praw niematerialnych, w tym umowy dotyczące licencji, podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zarząd Grupy, koordynatora ds. patentów i dział prawny.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati