Licencja Grundfos

Licence

Licencja Grundfos - Polityka Grupy

W celu promowania sprzedaży swoich produktów Grundfos może udzielać licencji osobom trzecim do produkcji niektórych komponentów lub produktów z zakresu Grundfos.

Ogólnie rzecz biorąc, licencja nie obejmuje prawa do produkcji elementów ze stali nierdzewnej lub podobnych produktów o znaczeniu strategicznym.

Firmy zaakceptowane, jako licencjobiorcy przed nawiązaniem współpracy będą poddawane ocenie technicznej jak i komercyjnej.

Przyznawanie licencji podlega uzgodnieniu z Zarządem Grupy.

Licencje można nabyć od osoby trzeciej, jeśli to pomoże Grundfos w realizacji własnych strategii, celów i zadań.


    Facebook Twitter LinkedIn