Technologie Informatyczne (IT)

Information Technology (IT)

Technologie Informatyczne (IT) - Polityka Grupy

Wdrożenie systemów IT pozwoli na uzyskanie przewagi nad konkurencją, dostarczy informacje decydentom, zintegruje wewnętrzne procesy, wprowadzi automatyzację administracji i umożliwi elektroniczną integrację z klientami i dostawcami.

Rozwój infrastruktury IT i systemów IT musi odbywać się według wspólnych wytycznych w celu osiągnięcia niezbędnej wewnętrznej i zewnętrznej integracji działalności Grupy.

Strategia IT Grupy określa warunki zakupu, opracowywania i wprowadzania rozwiązań systemowych we wszystkich spółkach Grupy. Rozwiązania informatyczne stanowiące przeszkody dla rozwoju nie będą dozwolone.

Systemy Grupy muszą być obsługiwane w sposób zapewniający wysoką dostępność przy jednoczesnym uniknięciu niezamierzonego lub niepożądanego użytkowania. Alternatywne rozwiązania przyczyniające się do osiągnięcia wysokiej stabilności i bezpieczeństwa muszą być poddawane ocenie z technicznego jak i finansowego punktu widzenia.

Sieć Grupy i systemy muszą być opracowane i prowadzone przez firmę, która sprosta zapotrzebowaniu na systemy centralnego i lokalnego biznesu.

Pozyskiwanie i rozwijanie systemów musi być oparte na znanych międzynarodowych i szeroko stosowanych rozwiązaniach, narzędziach i standardach. Wszędzie tam, gdzie to możliwe należy szukać standardowych rozwiązań.

Rozwój wewnętrzny systemów Grupy musi być ograniczony do minimum i obejmować wyłącznie dziedziny, w których nie jest możliwe zastosowanie standardowych rozwiązań. W celu uzyskania określonej funkcjonalności, stabilności i bezpieczeństwa należy kontrolować projekty rozwoju pod kątem czasu i kosztów. Przede wszystkim rozwój systemu Grupy musi odbywać się centralnie. Tylko tam, gdzie przemawiają za tym szczególne potrzeby będzie dozwolony rozwój lokalny systemu, zawsze jednak skoordynowany z działalnością IT Grupy.

W ramach umów ramowych w sprawie zakupów, Grupa będzie uzyskiwać korzystniejsze ceny / warunki usług dotyczące sprzętu, oprogramowania oraz innych dostaw zewnętrznych. Wszystkie zakupy związane z IT muszą być dokonane zgodnie z umowami ramowymi Grupy, jeśli umowy takie istnieją. Umowy ramowe Grupy zawsze muszą być realizowane we współpracy z działem zakupów Grupy.

Niniejsza polityka nie obejmuje rozwoju oprogramowania dla produktów i urządzeń produkcyjnych.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati