Komunikacja

Communication

Komunikacja - Polityka Grupy

Grundfos będzie prowadzić aktywną politykę komunikacyjną opartą na wysokich zasadach etycznych. Polityka komunikacyjna ma się przyczynić do osiągnięcia przez Grupę celów ogólnych, jak również do wzmocnienia wizerunku Grupy wobec zainteresowanych stron.

Grundfos będzie dążyć do informowania pracowników wcześniej niż świat zewnętrzny i wykazywać gotowość do przekazywania dobrych wieści jak i tych mniej dobrych. Polityka Grundfos zakłada nie zwracanie na siebie uwagi poprzez negatywne wypowiedzi na temat konkurencji.

Celem komunikacji wewnętrznej pracowników na każdym szczeblu jest zapewnienie możliwie największej motywacji, poczucia wspólnoty i zrozumienia celów i działań Grupy, w tym roli poszczególnych pracowników. Informacje muszą być krótkie, jasne i precyzyjne i muszą docierać jak najszybciej - ograniczone tylko ze względu na negocjacje biznesowe, ze względów osobistych lub podobnych czynników.

Celem komunikacji zewnętrznej jest wzmocnienie zewnętrznej światowej koncepcji Grupy, jako dynamicznego i godnego zaufania partnera i pracodawcę, a także odpowiedzialnego obywatela. Grundfos chce, aby świat wiedział o jego postawach i poczynaniach. Aktywna, zewnętrzna informacja ma umożliwić Grupie ustalenie porządku w kluczowych kwestiach na swoich własnych warunkach.

Wizja Grundfos by zostać uznanym za wiodącego producenta pomp wysokiej jakości odnosi się również w stosunku do pisemnych komunikatów Grupy. Dlatego też wysoka jakość jest jedynym dopuszczalnym poziomem języka i komunikacji.


    Facebook Twitter LinkedIn