Model działalności

Business concept

Model działalności – Polityka Grupy

Grupa będzie utrzymywać i rozwijać światową pozycję lidera ustanawiającego trendy w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży pomp, systemów pomp, silników elektrycznych i urządzeń do tłoczenia cieczy, głównie wody.

Jednocześnie wraz ze zmianą nadchodzących wymogów, Grupa może wykorzystać swoją technologię i wiedzę know-how w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży pozostałych produktów przemysłowych.

Grupa będzie realizowała swoje działania na podstawie długoterminowego planowania obejmującego ogólne zadania i cele, politykę i strategie.

Grupa będzie rozwijać swoją działalność na solidnych podstawach finansowych przykładając szczególną wagę do wysokiej jakości i dobrej obsługi klienta, dzięki czemu produkty nie tylko przyczynią się do rozwoju grupy, ale również przyniosą korzyści społecznościom, w których działąją firmy Grundfos i gdzie używane są produkty Grundfos.

Każde przedstawicielstwo Grupy Grundfos dostosowuje swój rozwój do potencjału lokalnej społeczności. Relacje Grupy z pracownikami, kontakty biznesowe i stosunki z innymi zainteresowanymi stronami będą opierać się na wysokiej etyce zawodowej.

Wysoka jakość produktów będzie oparta na dokładnie przebadanych konstrukcjach oraz przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych materiałów. Stal nierdzewna jest cechą charakterystyczną Grundfos i powinna być stosowana, jako materiał inżynierski wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione względami technicznymi i finansowymi.

Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wysokiego stopnia wartości dodanej w produkcji i dużego stopnia automatyzacji poprzez produkcję masową i seryjną. Gama produktów musi być dostatecznie szeroka, aby uniezależnić przyszłą stabilność Grupy od perspektyw sprzedaży pojedynczego produktu, ale nie większa niż rentowność utrzymywana poprzez optymalizację liczby produktów.

Grupa ustanowi firmy będące w całkowitym posiadaniu Grundfos na wszystkich rynkach, gdzie zostanie to uznane za komercyjnie korzystne oraz gdzie lokalne przepisy pozwalają na ustanowienie takich spółek. Na rynkach, gdzie ustawodawstwo wymaga udziału lokalnego partnera, mogą zostać założone spółki joint-venture. W tych przypadkach Grundfos powinien - w miarę możliwości - posiadać pakiet kontrolny.

Na rynkach, gdzie utworzenie spółki Grundfos nie jest opłacalne, Grundfos nawiąże umowy współpracy z lokalnymi dystrybutorami na zasadzie przedstawicielstwa Grundfos.

Poszczególne firmy Grundfos powinni czuć się swobodnie i być niezależne w swoich codziennych działaniach, niemniej winny działać zgodnie z ogólnymi interesami grupy.

Grupa pod każdym względem musi pozostać niezależna finansowo od pozostałych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji.

Wysoka rentowność nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do dalszego rozwoju Grupy.


    Facebook Twitter LinkedIn