Polityka Grupy Grundfos

file

Polityka Grupy znajduje zastosowanie tylko wtedy, kiedy nie jest sprzeczna z przepisami obowiązującymi w krajach, w których lokalnie działa przedstawicielstwo.

Zasady te stosuje się do spółek noszących nazwę Grundfos. W spółkach należących do, Grundfos - ale nienoszących nazwy Grundfos - zarząd może zdecydować o opracowaniu oddzielnej polityki firmy.

Model działalności
 Społeczna odpowiedzialność Grupy Grundfos
Marketing Serwis
Badania i rozwój
 Środowisko
Zakupy
 Technologie informatyczne (IT)
Jakość
 Komunikacja
Zarządzanie finansami
 Patenty
Planowanie finansowe i kontrola
 Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ludźmi
 Licencje
Montaż lokalny wykonywany poza strukturami Grundfos
  

                 


    Facebook Twitter LinkedIn