Bycie odpowiedzialnym

file

W Grundfos rozumiemy znaczenie odpowiedzialności - za środowisko i za ludzi, z którymi żyjemy, pracujemy i mamy do czynienia.

Troska o środowisko jest wpleciona w każdy aspekt naszych praktyk biznesowych i jest nierozerwalnie związana z naszymi wszystkimi rozwiązaniami. Projektujemy zrównoważone rozwiązania, które przechodzą pełen cykl życia produktu. Podjęliśmy aktywne działania i otrzymaliśmy odpowiedni certyfikat środowiskowy, a wszystkie sprawy prowadzimy ściśle według tych wytycznych.

Patrzymy uważnie na dobór materiałów i konstruujemy produkty, które mogą być przetworzone według zasad recyklingu. Ponadto każda nowa generacja pomp zmniejsza zużycie energii.

Lecz nasza odpowiedzialność wykracza poza standardowe działania. W całej naszej globalnej sieci skupiamy się na dobrobycie i zaangażowaniu ludzi w naszej firmie, branży, jak również na ogóle społeczeństwa. Grundfos prezentuje otwartą i dostępną postawę, odpowiadając na wszelkie pytania, jakie ludzie mogą nam zadać. Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament.

 

TRAKTUJEMY NASZE OBOWIĄZKI POWAŻNIE

Grundfos jest firmą globalną
Nie uważamy, że istnieje jeden globalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza światowa sieć dystrybucji i punktów serwisowych pozwala nam dostosować się do wszystkich rodzajów środowisk, podobnie jak nasze produkty.

Możliwość recyklingu
Pompy Grundfos są przeznaczone do ponownego wykorzystania w możliwie największym stopniu, gdyż zdajemy sobie sprawę z roli, jaką odgrywamy w ochronie środowiska. Procent surowców wtórnych od typowej pompy Grundfos wynosi między 90, a 98%. Od dwóch do ośmiu procent może być ponownie użytych do ogrzewania.

Certyfikat ochrony środowiska
Grundfos jest dumny, że ​​nasze zakłady produkcyjne spełniają wymagane normy ISO 14001 i EMAS. To właśnie jest nasze zobowiązanie i odpowiedzialność wobec zarządzania środowiskowego. To zobowiązanie rozpoczyna się z chwilą powstania produktu, aż do ostatecznego recyklingu lub utylizacji.

Zrównoważone rozwiązania
SQ Flex jest systemem zarządzania środowiskowego do systemów zasilania w wodę do odległych lokalizacji. System można dostosować do specyficznych wymagań użytkownika, wykorzystując źródła zasilania takiem jak: wiatr, słońce czy oba – w zależności, które najlepiej nadaje się do warunków pogodowych danego środowiska. A jeśli natura nie może dostarczyć potrzebnej energii, SQ Flex może być wspomagany agregatem bądź akumulatorami.